Mubadala adalah sebuah syarikat pelaburan global dengan mandat untuk mewujudkan pulangan kewangan yang mampan, kepada Kerajaan Abu Dhabi untuk jangka panjang.

Siapa Kami

Mubadala adalah pelabur aktif dan inovatif yang menggunakan modal merentas pelbagai geografi, kelas aset dan sektor untuk kepentingan Emiriah Arab Bersatu.

Kami melabur secara strategik di seluruh dunia dalam sektor yang membina kelebihan daya saing dari segi bakat, kekuatan kewangan, kepelbagaian portfolio dan hubungan global kami yang meningkatkan nilai berpanjangan dan impak ekonomi serta sosial yang positif dalam komuniti di dalam dan luar negara.

Syarikat portfolio kami merangkumi pemimpin industri global dalam sektor seperti aeroangkasa, perniagaan pertanian, ICT, semikonduktor, logam & perlombongan, farmaseutikal dan teknologi perubatan, tenaga boleh baharu dan utiliti serta pengurusan pemegangan kewangan yang pelbagai.

Aeroangkasa
TIC
TIC
Tenaga Boleh Baharu
Tenaga Boleh Baharu
Utiliti & Perkhidmatan Pertahanan
Sektor Huluan & Bersepadu
Sektor Pertengahan
Sektor Hiliran
Sektor Hiliran
Logam & Perlombongan
Logam & Perlombongan
Semikonduktor
Semikonduktor
Perniagaan Pertanian
Perniagaan Pertanian
Farmaseutikal & Teknologi Perubatan
Farmaseutikal & Teknologi Perubatan
Modal
Modal
Bidang Kesihatan
Bidang Kesihatan
Hartanah & Infrastruktur
Hartanah & Infrastruktur

About Mubadala

  • USD 284  
    • Nilai jumlah aset
  • 50+         
    • Pelaburan aktif di dalam lebih daripada 50 buah negara

Perkongsian

Falsafah pelaburan Mubadala tertumpu dalam memupuk perkongsian bertaraf dunia. Perkongsian ini merangkumi cakupan inisiatif perniagaan yang luas dan bidang usaha sama dengan perniagaan terkemuka seperti Boeing, Shell, Petronas, SIEMENS dan Rolls Royce.