01localizedlpbahasahero

Mubadala adalah sebuah syarikat pelaburan global dengan
mandat untuk mewujudkan pulangan kewangan yang mampan,
kepada Kerajaan Abu Dhabi untuk jangka panjang.

Siapa Kami

USD 302 BN
Nilai jumlah aset
50+
Pelaburan aktif di dalam lebih daripada 50 buah negara

Mubadala adalah pelabur aktif dan inovatif yang menggunakan modal merentas pelbagai geografi, kelas aset dan sektor untuk kepentingan Emiriah Arab Bersatu.

Kami melabur secara strategik di seluruh dunia dalam sektor yang membina kelebihan daya saing dari segi bakat, kekuatan kewangan, kepelbagaian portfolio dan hubungan global kami yang meningkatkan nilai berpanjangan dan impak ekonomi serta sosial yang positif dalam komuniti di dalam dan luar negara.

Perkongsian

human