มูบาดาลา เป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่มีปณิธานในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ยั่งยืน ต่อยอดความก้าวหน้าด้วยเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้นภายใต้การบูรณาการและการกระจายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

เราคือใคร

มูบาดาลา เป็นบริษัทผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัว กระตือรือร้นและมีนวัตกรรมในการปรับใช้ทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์และภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินแบบยั่งยืนที่ได้ปรับความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในหลายภาคส่วนทั่วโลกช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งด้านบุคลากร ความแข็งแกร่งทางการเงิน ขนาดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน และความสัมพันธ์กับพันธมิตรและธุรกิจอื่นๆในระดับโลก ที่สร้างมูลค่าที่ยั่งยืนและมอบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงบวกแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ ของเราประกอบด้วยผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเช่น การบินและอวกาศ ธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารกึ่งตัวนำ โลหะและเหมืองแร่ เภสัชกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค รวมถึงการบริหารจัดการบริษัททางการเงินในหลากหลายภาคส่วน

การบินและอวกาศ พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
บริการสาธารณูปโภคและบริการปกป้องสวัสดิภาพ
บริการสาธารณูปโภคและบริการปกป้องสวัสดิภาพ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ทั้งธุรกิจดต้นน้ำและบูรณาการ
ทั้งธุรกิจดต้นน้ำและบูรณาการ
ธุรกิจกลางน้ำ
ธุรกิจกลางน้ำ
และธุรกิจด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
และธุรกิจด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
เทคโนโลยี การผลิตและเหมืองแร่
โลหะและเหมืองแร่
โลหะและเหมืองแร่
สารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำ
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร
และเภสัชกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
และเภสัชกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
การลงทุนทางเลือกและโครงสร้างพื้นฐาน
ทุน
ทุน
บริการดูแลสุขภาพ
บริการดูแลสุขภาพ
และอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
และอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

About Mubadala

  • USD 284      
    • มูลค่าของสินทรัพย์รวม กว่า 229 ดอลลาร์สหรัฐ
  • 50 +   
    • การลงทุนที่ดำเนินการอยู่ในกว่า 50 ประเทศ

พันธมิตร

ปรัชญาการลงทุนของ มูบาดาลา มุ่งไปที่การสร้างพันธมิตรระดับโลก พันธมิตรเหล่านี้หมายรวมการริเริ่มด้านธุรกิจที่กว้างขวางและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากบริษัทธุรกิจชั้นนำ อย่างเช่น Boeing SEIMENS, Rolls Royce and และ Solvay