มูบาดาลาคือนักลงทุนระดับโลกผู้ริเริ่มบุกเบิก จัดสรรเงินทุนด้วยความซื่อสัตย์อย่างชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อรัฐอาบูดาบี 

เราคือใคร

ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนชั้นนำของอาบูดาบี มูบาดาลาจึงได้ดำเนินการลงทุนใน 13 ภาคธุรกิจ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก สร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่รัฐบาลของอาบูดาบีผู้เป็นหุ้นส่วนของเรา

งานหลักของเรานั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระดับโลกในภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น การบินและอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารกึ่งตัวนำ โลหะการทำเหมืองแร่ และพลังงานทดแทน รวมไปถึงการจัดการทางการเงินที่หลากหลาย เรายึดเอาความรู้ความเชี่ยวชาญเดิมในเรื่องน้ำมันและแก๊สเป็นหลักในการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับสารไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และเสริมศักยภาพการเจริญเติบโตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยการลงทุนด้านสุขภาพอนามัย อสังหาริมทรัพย์ และบริการด้านกลาโหม แนวทางการลงทุนของเราให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือระหว่างองค์ชั้นนำเป็นอันดับแรก และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลควบคุมการบริหารโดยใช้มาตรฐานในระดับสูงสุด

มูบาดาลาให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนในการก่อตั้งของ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอาบูดาบี รวมไปถึงการสร้างธุรกิจระดับโลกที่ได้รับการผสมผสานความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ  มูบาดาลาจึงสนับสนุนความหลากหลายทางเศรษฐกิจของอาบูดาบี และทำให้ตำแหน่งในการแข่งขันแข็งแกร่งขึ้นในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริการด้านกลาโหม
การบริการด้านกลาโหม
น้ำมันและก๊าซ
น้ำมันและก๊าซ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
โลหะและการทำเหมือง
โลหะและการทำเหมือง
สารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน

About Mubadla

 • 13
  • ลงทุนใน 13 ภาคธุรกิจทั่วโลก
 • 30+
  • ดำเนินการทางธุรกิจและการลงทุนมากกว่า 30 ประเทศ
 • 68k
  • มีพนักงานทั่วโลก 68,000 คน
 • หนึ่งในผู้มีเงินทุนเพื่อการลงทุนที่มีอำนาจสูงสุดในระดับโลก

 

 • สินทรัพย์รวม 122.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • หุ้นทุนรวม 62.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้รวม 42.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความร่วมมือ

ปรัชญาการลงทุนของมูบาดาลาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือระดับโลก ความร่วมมือเหล่านี้ครอบคลุมถึงการริเริ่มทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันกับธุรกิจชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ Airbus, Boeing, The Carlyle Group, Cleveland Clinic, GE, IBM, Shell, Sikorsky, Trafigura และ Total