บริษัท มูบาดาลาเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและไม่หยุดนิ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เราทำงานโดยผ่านการดำเนินงานเชิงรุกในระดับสากลและการลงทุนในธุรกิจหลายภาคส่วน

เราคือใคร

ในปี พ.ศ.2545 บริษัท มูบาดาลา ซึ่งแปลว่า 'แลกเปลี่ยน' ในภาษาอาหรับ ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลแห่งอาบูดาบี เพื่อเป็นองค์กรหลักในการกระจายการลงทุนของอาบูดาบี โดยมี เชค มูฮัมหมัด บิน ซายิด อัลนะห์ยาน ซึ่งมีสถานะเป็นมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี และรองผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพ เป็นประธานคณะกรรมการ

บริษัท มูบาดาลาก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตของอาบูดาบี และตอบสนองเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล การลงทุนของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว และในขณะเดียวกันก็ส่งผลตอบแทนทางสังคมอย่างแข็งแกร่งให้กับอาบูดาบีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย 

หลักทรัพย์ของมูบาดาลามีมูลค่ากว่า 67.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งเน้นการลงทุนและการพัฒนาในหลากหลายภาคธุรกิจ เราเป็นนักลงทุนที่มีบทบาทอยู่ในหลากหลายภาคธุรกิจและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเน้นสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเราทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกมากมายเพื่อจัดตั้งและบริหารจัดการกิจการร่วมค้า รวมถึงแพลตฟอร์มการลงทุนต่างๆ

เราทำอะไร

มูบาดาลาเป็นบริษัทที่ทำการลงทุนเชิงรุกในหลากหลายภาคธุรกิจและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตในระยะยาว เราช่วยขับเคลื่อนทั้งผลประโยชน์ทางด้านการเงินและทางด้านสังคมสู่อาบูดาบี และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา พันธมิตรของเรา และประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แพลตฟอร์มระดับโลก

มูบาดาลาทำการลงทุนอย่างกระตือรือร้นและริเริ่มโครงการที่มีมูลค่าและศักยภาพในระยะยาวอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยขับเคลื่อนการก่อตั้งของภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอาบูดาบี ด้วยการทำธุรกิจแบบบูรณาการร่วมกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก มูบาดาลาช่วยสนับสนุนการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาบูดาบี และเสริมสร้างสถานะที่แข็งแกร่งของอาบูดาบีในการแข่งขันในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การบริการด้านวิศกรรมและการบิน
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริการด้านกลาโหม
การบริการด้านกลาโหม
พลังงาน
น้ำมันและก๊าซ
น้ำมันและก๊าซ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
โลหะและการทำเหมือง
โลหะและการทำเหมือง
สารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
ธุรกิจเกิดใหม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน

ข้อมูลด้านการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระยะสั้น

Prime-1/A-1+/F1+

ระยะยาว

Aa2/AA/AA

Moody’s / Standard & Poor’s / Fitch

  • สินทรัพย์รวม 67.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ส่วนผู้ถือหุ้นรวม 47.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • รายได้รวม 9.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความร่วมมือ

ปรัชญาการลงทุนของมูบาดาลาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือระดับโลก ความร่วมมือเหล่านี้ครอบคลุมถึงการริเริ่มทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันกับธุรกิจชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ Airbus, Boeing, The Carlyle Group, GE, Inpex South Makas-sar Ltd., KrisEnergy, Palang Sophon Ltd., Occidental Petro-leum, Shell และ Total